Obchodné podmienky dodávky elektriny pre podnikateľov

OP sú platné pre podnikateľov s ročným odberom viac ako 30 MWh.