Z čoho sa skladá cena služby ZEM (Zelený energetický manažment) a združená dodávka elektriny?

Služba sa skladá z dvoch častí, ktoré nie je možné oddeliť a dodávať samostatne

A. Zelený energetický manažment (ZEM)

Zabezpečenie a manažment nákupu a dodávky elektriny vyrobenej výhradne z obnoviteľných zdrojov inštalovaných na Slovensku. Cena služby je 1,80 EUR s DPH mesačne pre jedného odberateľa typu domácnosť. 

 

B. Združená dodávka elektriny pre domácnosti

Táto zložka služby zahŕňa dodávku elektriny v nasledovnom zložení:

B.1. Cena silovej elektriny (cena Greenlogy🍃):

  • Fixná zložka - mesačná platba za odberné miesto
  • Variabilná zložka - cena za spotrebovanú elektrinu

B.2. Cena za distribúciu elektriny (cena distribučnej spoločnosti, u všetkých dodávateľov je rovnaká)

  • Fixná zložka - mesačná platba za odberné miesto, istič, alebo rezervovanú kapacitu v distribučnej sústave
  • Variabilná zložka - cena za distribúciu a prenos
  • Tarifa za straty pri distribúcii elektriny

B.3. Cena za prenos elektriny (cena OKTE a.s., u všetkých dodávateľov je rovnaká)

  • Tarifa za systémové služby
  • Tarifa za prevádzkovanie systému

B.4. Cena za ostatné poplatky (u všetkých dodávateľov je rovnaká)

  • Poplatok do Národného jadrového fondu

☀️☀️☀️