Čo je surovinou pri výrobe elektriny z bioplynu? Z čoho sa skladá biomasa?

Prevažnú väčšinu tvoria kuracie exkrementy, hnoj, odpadová srvátka z mliekarni, odpad z liehovarov a zvyšok kukuričná siláž.