Rozhodnutie č. 0002/2021/E_obchodné podmienky_elektrina pre domácnosti

Rozhodnutie č. 0002/2021/E obchodné podmienky_elektrina pre domácnosti vydal dňa 10.2.2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví