1. CENTRUM POMOCI
  2. Cenníky a dokumenty
  3. Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie č. 0049/2022/E_Ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov_2022

Cenové rozhodnutie 0049_2022_E vydal dňa 21.12.2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie si otvoríte alebo stiahnete po kliknutí na nasledovný link:

Cenové rozhodnutie - dodávka elektriny zraniteľným odberateľom na rok 2022