1. CENTRUM POMOCI
  2. Cenníky a dokumenty
  3. Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie č. 0073/2023/E_Ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov_2023

Cenové rozhodnutie 0073_2023_E vydal dňa 29.12.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie si otvoríte alebo stiahnete po kliknutí na nasledovný link:

Cenové rozhodnutie - dodávka elektriny zraniteľným odberateľom na rok 2023