Reklamačný poriadok Greenlogy a.s.

Reklamačný poriadok je platný od 01.01.2021

Dokument a formulár otvoríte alebo stiahnete po kliknutí na nasledovný link:

Reklamačný poriadok

Reklamačný protokol

Vyplnený reklamačný protokol odošlite emailom na podpora@greenlogy.com