1. CENTRUM POMOCI
  2. Zmluvy
  3. Zmluvy pre domácnosti_dodávka elektriny a služba ZEM

Príloha Zmluvy č.4: Cenník zelenej elektriny pre domácnosti, vrátane podpornej energetickej služby ZEM - Zelený energetický manažment a doplnkových služieb

Aktuálne platný cenník od 1.1.2024 do 31.12.2024

Cenník si môžete otvoriť alebo stiahnuť po kliknutí na nasledovný link:

Cenník zelenej elektriny pre domácnosti, vrátane podpornej energetickej služby ZEM - Zelený energetický manažment