1. CENTRUM POMOCI
  2. Zmluvy
  3. Zmluvy pre domácnosti_dodávka elektriny a služba ZEM

Príloha Zmluvy č.4: Cenník zelenej elektriny pre domácnosti, vrátane podpornej energetickej služby ZEM - Zelený energetický manažment a doplnkových služieb

Cenník platí od 1.1.2023 do 31.12.2023

Cenník si môžete otvoriť alebo stiahnúť po kliknutí na nasledovný link:

Cenník zelenej elektriny pre domácnosti, vrátane podpornej energetickej služby ZEM - Zelený energetický manažment