1. CENTRUM POMOCI
  2. Zmluvy
  3. Zmluvy pre domácnosti_dodávka elektriny a služba ZEM

Príloha Zmluvy č.9 : Obchodné podmienky pre službu Green Car - Nabíjanie elektromobilu.

Obchodné podmienky platné od 1.1.2024

Dokument otvoríte alebo stiahnete po kliknutí na nasledovný link:

Obchodné podmienky služby Green Car - nabíjanie elektromobilu