1. CENTRUM POMOCI
  2. Zmluvy
  3. Zmluvy pre domácnosti_dodávka elektriny a služba ZEM

Príloha Zmluvy č.5: Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby uzatvorenia zmluvy

Dokument otvoríte alebo stiahnete po kliknutí na nasledovný link:

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby uzatvorenia zmluvy