1. CENTRUM POMOCI
  2. Zmluvy
  3. Zmluvy pre domácnosti_dodávka elektriny a služba ZEM

Príloha Zmluvy č.6: Informácia o ochrane osobných údajov

poskytované Dodávateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov Odberateľa

Dokument otvoríte alebo stiahnete po kliknutí na nasledovný link:

Informácia o ochrane osobných údajov