1. CENTRUM POMOCI
  2. Časté otázky (FAQ)
  3. Všeobecné témy_dodávka zelenej elektriny

Prečo mi distribútor elektriny vymenil inštalované meradlo?

Inštalované meradlá mení prevádzkovateľ distribučnej sústavy v rámci technologickej obnovy meracích zariadení, ktorý má právo namontovať na odberné miesto akýkoľvek typ určeného meradla elektriny. Podľa v súčasnosti platných zákonov je to výlučne v jeho právomoci.

Odberné miesta s ročným odberom vyšším ako 4 MWh budú postupne všetky vybavené meradlom typu IMS (inteligentný merací systém) s mesačným odpočtom spotreby elektriny.

🖖🖖🖖