Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov kategórie malý podnik

OP sú platné od 22.3.2021 pre podnikateľov s ročným odberom menej ako 30 MWh.

Otvoriť alebo stiahnúť si ich môžete po kliknutí na nasledovný link:

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malý podnik