Podporná energetická služba

Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti k poskytovaniu podpornej energetickej služby č. 04161/2021-4120-28923

Dokument si môžete otvoriť alebo stiahnúť po kliknutí na nasledovný link:

Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti k PES