Potvrdenie o výpise zo zoznamu hospodárskych subjektov

Otvoriť alebo stiahnúť si ho môžete po kliknutí na nasledovný link:

Potvrdenie o výpise zo zoznamu hospodárskych subjektov