Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov v domácnosti

OP sú platné od 22.03.2021 pre odberateľov typu domácnosť.

Otvoriť alebo stiahnúť si ich môžete po kliknutí na nasledovný link:

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre domácnosti