Obchodné podmienky služby GreenCar pre podnikateľov.

OP sú platné od 1.1.2023 pre odberateľov typu podnikateľ

Otvoriť alebo stiahnúť si ich môžete po kliknutí na nasledovný link:

Obchodné podmienky služby GreenCar