1. CENTRUM POMOCI
  2. Zmluvy
  3. Zmluvy pre domácnosti_dodávka elektriny a služba ZEM

Príloha Zmluvy č.1: Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov v domácnosti

OP sú platné od 22.03.2021 pre odberateľov typu domácnosť.

Otvoriť alebo stiahnúť si OP môžete po kliknutí na nasledovný link:

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre domácnosti