Najčastejšie otázky a odpovede k službe Greenlogy vBattery - virtuálna batéria

Chcem si nainštalovať solárne panely (fotovoltiku) na rodinný dom a využívať službu virtuálnej batérie. Čo mám robiť?

V prvom kroku je nevyhnutné mať uzatvorenú zmluvu o pripojení malého výrobného zariadenia do 10KW - fotovoltiky s prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej PDS), ktorý Vám na základe zmluvy pridelí EIC kód výrobného / odovzdávajúceho miesta .
Ak zmluvu s PDS uzatvorenú nemáte, bližšie informácie nájdete na stránke PDS podľa regiónu, v ktorom sa odberné miesto nachádza.

SSD: https://www.ssd.sk

ZSD: https://www.zsdis.sk

VSD: https://www.vsds.sk


Služba virtuálnej batérie môže byť spustená až po schválení všetkých podmienok pripojenia v zmysle prevádzkového poriadku PDS podľa regiónu, v ktorom sa ako odberné tak i výrobné miesto nachádza.
K zmluve o pripojení malého výrobného zdroja je potrebné ešte vypísať a potvrdiť Prehlásenie o prevzatí zodpovednosti za odchýlku a na základe prehlásenia, aj prihlásiť výrobné miesto k nám pre spustenie spomínanej služby. To bude realizované po podpise zmluvy s našou spoločnosťou a po akceptácii výpovede aktuálnym dodávateľom.

Službu virtuálnej batérie môžete u nás využívať, pokiaľ máte u nás výrobné aj odberné miesto. T.j., je potrebné si uzatvoriť aj zmluvu o dodávke elektrickej energie s našou spoločnosťou.

Mám nainštalované fotovoltické panely, oplatí sa viac virtuálna batéria (vBattery) alebo klasické batériové úložisko?

Vhodnejšie riešenie je určite batériové úložisko. Má ale vysokú cenu a s tým spojenú dlhú návratnosť investície. Z pohľadu úspory financií, odporúčame využiť službu virtuálnej batérie.

Oplatí sa mi produkt virtuálnej batérie (vBattery) v prípade, že mám batériové úložisko?

Zo skúseností vyplýva, že áno. Kombinácia fotovoltických panelov, batériového úložiska a virtuálnej batérie poskytuje základ pre najefektívnejšie využitie vyrobenej elektriny.

Koľko stojí služba Greenlogy vBattery - virtuálna batéria a aké sú ďalšie poplatky spojené s touto službou?

Službu Virtuálna batéria ponúkame vo viacerých cenových úrovniach, takže každý si môže pre seba vybrať to najlepšie riešenie.  

Aktuálne ponúkame programy ECO, STANDARD, PREMIUM, MAX a AKU. Za samotné ukladanie prebytku vyrobenej elektriny do Greenlogy virtuálnej batérie neplatíte už nič navyše.

Pri spätnom čerpaní prebytku z Greenlogy virtuálnej batérie, platíte iba regulované poplatky za distribučné a prenosové služby.

Ako si môžem aktivovať službu virtuálnej batérie?

Podmienkou pre využívanie služby virtuálnej batérie je potrebné, aby odberné miesto s dodávkou tak aj výrobné /odovzdávajúce odberné miesto boli u nás ako u dodávateľa a to hlavne z dôvodu fakturácie. Množstvo elektriny, ktorú ste si uložili do našej virtuálnej batérie a následne odobrali späť, Vám vo vyúčtovacej faktúre odpočítame od štandardnej spotreby v režime dodávky elektriny.
Prosíme, overte si u Vášho aktuálneho dodávateľa možnosť vypovedania zmluvy tj . viazanosť a výpovednú lehotu.
Proces zmeny dodávateľa a aj následný presun odberného a výrobného miesta do našej bilančnej skupiny, samozrejme, bezplatne vybavíme za Vás.
Ak je zmena dodávateľa možná tj. zmluva je na dobu neurčitú, prípadne Vám končí viazanosť, je možné uzatvoriť zmluvu s našou spoločnosťou.

Ako mám uzatvoriť zmluvu s Greenlogy?

Zmluvu s Greenlogy je možné uzatvoriť, pokiaľ máte okrem Vášho odberného miesta (spotreba), pridelený EIC kód (16-miestny identifikátor začínajúci na 24Z.............) aj k Vášmu výrobnému miestu. Je nutné, mať k dispozícii dva EIC kódy. 

Potom je priebeh uzatvorenia zmluvy veľmi jednoduchý. Stačí si vytvoriť na našom webe online cenovú ponuku, kliknutím na tlačítko ONLINE PONUKA.

Cenovú ponuku vám doručíme priamo do e-mailu. Následne ju akceptujete a budete presmerovaný na zákaznícky portál, kde si vytvoríte online zmluvu, doplníte potrebné údaje o Vašom odbernom a výrobnom mieste. Všetky potrebné údaje nájdete na poslednej vyúčtovacej faktúre za elektrinu (nie na zálohovom predpise) a v Zmluve o pripojení výrobného zdroja. Po vyhotovení zmluvy Vám príde do SMS link na elektronický podpis. Podpisujete na telefóne alebo tablete. Po úspešnom zmenovom procese odberného a výrobného miesta, Vám budú aktivované naše služby. Radi Vám pomôžeme na tel. čísle 02/33056444 alebo e-maile: podpora@greenlogy.com

Pokiaľ nemáte od prevádzkovateľa distribučnej sústavy návrh zmluvy o pripojení malého výrobného zdroja t.j. nemáte EIC kód výroby, zmluvu online neuzatvoríte. Výrobné miesto bude dodatkom k zmluve zazmluvnené po pridelení EIC kódu výrobného miesta. Je však dôležité, aby ste nás o tejto skutočnosti informovali a zaslali nám scan zmluvy .

 Môžem si prebytočnú elektrinu, ktorú vyrobím v lete, odložiť aj na zimu?

Elektrinu si môžete do Greenlogy virtuálnej batérie ukladať a spätne odoberať podľa potreby počas jedného mesačného alebo 12 mesačného fakturačného cyklu (podľa typu zvoleného programu).  Pri programe PREMIUM a MAX je možné uloženú elektrinu preniesť do ďalšieho 12 -mesačného obdobia.

Môžem si zmeniť termín vyúčtovania služby?

Fakturačné obdobie (mesiac/rok) je možné zmeniť vždy na začiatku nového 12 mesačného fakturačného cyklu, neskôr už to nie je možné.  Vyúčtovanie služby prebieha mesačne, alebo na konci 12 mesačného fakturačného cyklu. 

Čo ak vyrobím viac elektriny ako spotrebujem? Budem mať faktúru s preplatkom?

V prípade, že v niektorom mesiaci vyrobíte viac elektriny ako spotrebujete, Vaša faktúra za daný mesiac nepôjde do mínusu. Nevyužitú elektrinu Vám presunieme do ďalšieho fakturačného obdobia s programom Premium a Max. Pri programoch ECO a Standard prebytočná naakumulovaná energia zanikne – vynuluje sa počítadlo akumulácie.

Množstvo uloženej elektriny v Greenlogy virtuálnej batérii nesmie prekročiť maximálnu spotrebu OM v období jedného fakturačného cyklu. 

Po tomto dátume sa stav Vášho účtu v službe Green vBattery vynuluje a začína nový fakturačný cyklus. V programe Premium a MAX si prenášate do ďalšieho 12 mesačného cyklu a nestratíte ani kWh.

Ako prebieha vyúčtovanie elektriny, ktorú som dodal a následne odobral z Greenlogy virtuálnej batérie. Čo ak mám pre odber elektriny nastavený dvojtarifný produkt?

Množstvo elektriny, ktoré ste si najskôr uložili v našej Greenlogy virtuálnej batérii a my sme Vám ho neskôr vrátili, odpočítame od množstva elektriny, ktorú sme Vám dodali v štandardnom režime dodávky elektriny. Na faktúre odpočet nájdete ako samostatnú položku s mínusovou hodnotou. Spôsob odpočtu uloženej a vrátenej elektriny závisí od zvoleného programu.

Môžem virtuálnu batériu využiť na IČO?

Aktuálne to nie je možné, môžete využiť našu službu výkupu elektrickej energie pre podnikateľské subjekty. 

Môžem využívať túto službu aj vtedy, ak mám iného dodávateľa ako Greenlogy?

Môžete, pokiaľ ide o službu AKU. Podmienkou však je, aby ste vypovedali zmluvu s Vašim aktuálnym dodávateľom.  Inak to nie je možné. Nevyhnutnou podmienkou služby je mať s Greenlogy uzatvorenú a účinnú Zmluvu o združenej dodávke zelenej elektriny a zároveň výrobné miesto Odberateľa musí byť zaradené do bilančnej skupiny Greenlogy.

Môžem využívať túto službu kdekoľvek na Slovensku?

Áno, podmienkou je, že musíte byť pripojení a mať platnú zmluvu o pripojení Vášho výrobného zdroja do miestne príslušnej distribučnej sústavy (Stredoslovenská distribučná a.s., Západoslovenská distribučná a.s., Východoslovenská distribučná a.s.) s prideleným výrobným EIC kódom. Iné obmedzenie neexistuje.

Bude zelená aj elektrina, ktorú dostanem do domácnosti späť z virtuálnej batérie? Ako to viete zaručiť?

V žiadnom prípade sa nestane, že by ste do virtuálnej batérie poslali „zelenú elektrinu“ ,ale my by sme Vám vrátili elektrinu vyrobenú z fosílnych palív. Vieme to ako jediný na slovenskom trhu aj 100% zaručiť. Elektrinu, ktorú dodáme do vášho odberného miesta vykupujeme výhradne od slovenských výrobcov a garantujeme 100% podiel dodanej elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Každá zmluva o združenej dodávke zelenej elektriny obsahuje certifikát, ktorým túto skutočnosť potvrdzujeme a garantujeme.

Čo ak bude v distribučnej sieti porucha, bude mi fungovať virtuálna batéria?

V tomto prípade bohužiaľ nefunguje ani odber zo siete, ani dodávka do siete. Greenlogy  virtuálnu batériu nie je možné počas poruchy v distribučnej sieti využívať.

Preberiete na seba aj zodpovednosť za odchýlku a budem za spôsobenú odchýlku musieť zaplatiť?

Prevzatie zodpovednosti za odchýlku je súčasť služby. Za odchýlku neplatíte nič, všetky náklady znáša za Vás Greenlogy.

V čom sú vaše produkty virtuálnej batérie iné od konkurencie?

Pokúsime sa na to odpovedať diplomaticky. V prípade, že je Vaše meradlo vymenené z typu C na typ A  v priebehu mesiaca, naša služba je aktívna okamžite, po naplnení tejto podmienky. U niektorých konkurentov sa môže stať, že je služba aktívna až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.

V našich produktoch Premium a Max si prenášate uložený prebytok elektrickej energie aj do ďalšieho 12 mesačného obdobia. U niektorých konkurentov nie je možný prenos, po vyúčtovaní Vám nevyčerpaný prebytok jednoducho prepadne.

Zároveň si môžete u nás vymeniť uložený prebytok aj za kredit na nabíjanie elektromobilu v sieti GreenWay.