Najčastejšie otázky a odpovede k službe Greenlogy vBattery - virtuálna batéria

Koľko stojí služba Greenlogy vBattery - virtuálna batéria a aké sú ďalšie poplatky spojené s touto službou?

Službu Virtuálna batéria ponúkame v troch cenových úrovniach, takže každý si môže pre seba vybrať to najlepšie riešenie.  Za samotné ukladanie prebytku vyrobenej elektriny do Greenlogy virtuálnej batérie neplatíte už nič navyše.

Pri spätnom čerpaní prebytku z Greenlogy virtuálnej batérie, platíte iba regulované poplatky za distribučné a prenosové služby.

 

Môžem si prebytočnú elektrinu vyrobenú v lete odložiť aj na zimu?

Elektrinu si môžete do Greenlogy virtuálnej batérie ukladať a spätne odoberať podľa potreby počas jedného mesačného alebo12 mesačného fakturačného cyklu (podľa typu zvoleného programu).

 

Môžem si zmeniť termín vyúčtovania služby?

Fakturačné obdobie (mesiac/rok) je možné zmeniť vždy na začiatku nového 12 mesačného fakturačného cyklu, neskôr už to nie je možné.  Vyúčtovanie služby prebieha mesačne, alebo na konci 12 mesačného fakturačného cyklu. 

 

Čo ak vyrobím viac elektriny ako spotrebujem? Budem mať faktúru s preplatkom?

V prípade, že v niektorom mesiaci vyrobíte viac elektriny ako spotrebujete, Vaša faktúra za daný mesiac nepôjde do mínusu. Nevyužitú elektrinu Vám presunieme do ďalšieho mesiaca (s programom Standard a Premium). Množstvo uloženej elektriny v Greenlogy virtuálnej batérii nesmie prekročiť maximálnu spotrebu OM v období jedného fakturačného cyklu. Jeden krát za fakturačný cyklus (mesačný, ročný podľa typu programu), vám zašleme prehľad, kde budete vidieť koľko vyrobenej elektriny ste si uložili v Greenlogy virtuálnej batérii, koľko ste z virtuálnej batérie využili a koľko elektriny sme Vám z Greenlogy dodali naviac. Po tomto dátume sa stav Vášho účtu v službe Greenlogy vBattery vynuluje a začína nový fakturačný cyklus. V programe Premium si môžete nespotrebovanú elektrinu previesť do ďalšieho 12 mesačného cyklu a nestratíte ani kWh.

 

Ako prebieha vyúčtovanie elektriny, ktorú som dodal a následne odobral z Greenlogy virtuálnej batérie. Čo ak mám pre odber elektriny nastavený dvojtarifný produkt?

Množstvo elektriny, ktoré ste si najskôr uložili v našej Greenlogy virtuálnej batérii a my sme Vám ho neskôr vrátili, odpočítame od množstva elektriny, ktorú sme Vám dodali v štandardnom režime dodávky elektriny. Na faktúre odpočet nájdete ako samostatnú položku s mínusovou hodnotou. Spôsob odpočtu uloženej a vrátenej elektriny závisí od zvoleného programu.

 

Môžem virtuálnu batériu využiť na IČO?

Aktuálne to nie je možné.

 

Môžem využívať túto službu aj vtedy, ak mám iného dodávateľa ako Greenlogy?

Nie. Službu vBattery nie možné dodať samostatne. Nevyhnutnou podmienkou služby je mať s Greenlogy uzatvorenú a účinnú Zmluvu o združenej dodávke zelenej elektriny a zároveň výrobné miesto Odberateľa musí byť zaradené do bilančnej skupiny Greenlogy.

 

Môžem využívať túto službu kdekoľvek na Slovensku?

Áno, podmienkou je, že musíte byť pripojení a mať platnú zmluvu o pripojení Vášho výrobného zdroja do miestne príslušnej distribučnej sústavy (Stredoslovenská distribučná a.s., Západoslovenská distribučná a.s., Východoslovenská distribučná a.s.) s prideleným výrobným EIC kódom. Iné obmedzenie neexistuje.

 

Bude zelená aj elektrina, ktorú dostanem do domácnosti späť z virtuálnej batérie? Ako to viete zaručiť?

V žiadnom prípade sa nestane, že by ste do virtuálnej batérie poslali „zelenú elektrinu“ ,ale my by sme Vám vrátili elektrinu vyrobenú z fosílnych palív. Vieme to ako jediný na slovenskom trhu aj 100% zaručiť. Elektrinu, ktorú dodáme do vášho odberného miesta vykupujeme výhradne od slovenských výrobcov a garantujeme 100% podiel dodanej elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Každá zmluva o združenej dodávke zelenej elektriny obsahuje certifikát, ktorým túto skutočnosť potvrdzujeme a garantujeme.

 

Čo ak bude v distribučnej sieti porucha, bude mi fungovať virtuálna batéria?

V tomto prípade bohužiaľ nefunguje ani odber zo siete, ani dodávka do siete. Greenlogy  virtuálnu batériu nie je možné počas poruchy v distribučnej sieti využívať.

 

Preberiete na seba aj zodpovednosť za odchýlku a budem za spôsobenú odchýlku musieť zaplatiť?

Prevzatie zodpovednosti za odchýlku je súčasť služby. Za odchýlku neplatíte nič, všetky náklady znáša za Vás Greenlogy.