Je skutočne elektrina vyrobená z Bioplynu alebo z Biomasy bez emisií?

Výroba elektriny v bioplynových a biomasových elektrárňach sa považuje za CO2 neutrálnu. Toľko CO2, ktoré sa vyprodukuje pri ich prevádzke, spotrebuje biomasa, ktorá sa v nich spracováva pri svojom raste. Zároveň sa znižujú emisie skleníkových plynov z materiálov, ktoré by sa inak skládkovali, alebo dalej energeticky nespracovávali.

💚☀️😜💚