Je dodávaná elektrina naozaj len z obnoviteľných zdrojov?

Elektrinu, ktorú dodáme do vášho odberného miesta vykupujeme výhradne od slovenských výrobcov a garantujeme 100% podiel dodanej elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Každá zmluva obsahuje certifikát, ktorým túto skutočnosť potvrdzujeme. 📑

Naša zelená elektrina nepochádza z anonymného zdroja. Našu Zelenú elektrinu dokážeme vysledovať do konkrétnej slovenskej elektrárne, ktorú ju vyrobila.

Na základe porovnania objemu nakúpenej zelenej elektriny a objemu dodanej zelenej elektriny sme schopní jednoducho dokázať pravdivosť našej garancie o 100% podiele elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Z pohľadu zákonných noriem je jediným dôkazom o pôvode vyrobenej elektriny tzv. "Záruka pôvodu", ktorých register viedol do 31.12.2019 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a od 1.1.2020 je to spoločnosť OKTE a.s. Spoločnosť Greenlogy a.s. má dostatok prevedených záruk pôvodu elektriny. 

👍👍👍