Aplikácia Greenlogy

Máte problém sa dostať do konta aplikácie Greenlogy?

A. Nemám vytvorené konto, nie som zaregistrovaný.

 

1. V prvom kroku je nutná registrácia v Zákazníckej zóne na našom webe, www.greenlogy.com kliknite na ikonu vpravo hore. Odporúčame sa registrovať na PC. 

2. Kliknete na tlačítko Registrovať.

3. Vyplníte svoje kontaktné údaje, POZOR e-mail  musí byť rovnaký ako vo Vašej zmluve s Greenlogy. Kliknete na Registrovať. Pre viac informácii k aplikácii po prihlásení, pokračujte bodom 4.

B. Mám vytvorené konto, som zaregistrovaný.

 

Ak ste registrovaný, neviete sa prihlásiť a vidíte hlášku daný e-mail už existuje, kliknite len na Zabudli ste svoje heslo aj vo vašej mobilnej aplikácii. Vypíšte svoj e-mail, a kliknite na odoslať e-mail.

Na Vašu e-mailovú adresu Vám príde e-mail s možnosťou nastavenia hesla:

Vypíšete 2x nové heslo a kliknete Nastaviť. Môžete sa následne prihlásiť pod novo zvoleným heslom. Pre viac informácii k aplikácii po prihlásení, pokračujte bodom 4.

 

4. Po úspešnej registrácii sa môžete prihlásiť aj v mobilnej aplikácii.

Vo Vašom konte, pokiaľ máte už aktívnu službu Virtuálnej batérie, uvidíte okrem zmlúv a odberných miest aj záložku Služby, kde je prehľad Vašej Virtuálnej batérie.

(Ak služba ešte nie je aktivovaná, čakáme na splnenie technických požiadaviek).

Pre detail kliknite na ikonu s lupou na pravej strane.

5. Zobrazia sa vám základné údaje o Virtuálnej batérii, spotreba, výroba ako aj akumulácia výroby.

V ikone batérie vidíte stav nabitia k aktuálnemu dátumu, resp. k dátumu najaktuálnejších dát z OKTE (môže byť meškanie cca 48 hodín).

6. V Záložke Meranie-Spotreba vidíte údaje priebehového merania získaného z OKTE. Je to prakticky elektrina, odobraná zo siete prevádzkovateľa distribučnej sústavy. (v prípade, že máte vlastnú fotovoltickú elektráreň, ide o elektrinu spotrebovanú nad rámec vlastnej vyrobenej elektriny)

6a) Viete si nastaviť dátum odkedy-dokedy chcete zobraziť prehľad

6b) Viete si nastaviť rozlíšenie po 15 min. hodine, dni a mesiaci a vyexportovať do excelu (csv.súbor)

7. V záložke Meranie-Výroba vidíte údaje priebehového merania získaného z OKTE. Jedná sa o nadvýrobu elektriny dodanú do siete prevádzkovateľa distribučnej sústavy, teda vyrobenú elektrinu, ktorú ste v čase výroby nevyužili na vlastnú spotrebu. (z tejto elektriny sa "nabíja" VBattery - virtuálna batéria). Rovnako si môžete nastaviť časové rozhranie ako aj vyexportovať súbor do excelu.

8. V záložke Akumulácie výroby môžete vidieť priebeh "nabíjania a vybíjania" Vašej Virtuálnej batérie. Pokiaľ dôjde k vyúčtovaniu Vášho cyklu, môžete prehľadne vidieť, ako sa stav Vašej batérie znížil.

9. Rozdiel Vám odpočítame od Vašej spotreby vo vyúčtovacej faktúre.