Aplikácia Greenlogy - Manuál k službe Virtuálnej batérie

Máte problém sa dostať do konta aplikácie Greenlogy? Čo vidím v službe virtuálna batéria?

A. Nemám vytvorené konto, nie som zaregistrovaný.

1. V prvom kroku je nutná registrácia v Zákazníckej zóne na našom webe, www.greenlogy.com kliknite na ikonu vpravo hore. Odporúčame sa registrovať na PC. 

2. Kliknete na tlačítko Registrovať.

3. Vyplníte svoje kontaktné údaje, POZOR e-mail  musí byť rovnaký ako vo Vašej zmluve s Greenlogy. Kliknete na Registrovať. Pre viac informácii k aplikácii po prihlásení, pokračujte bodom 4.

 

B. Mám vytvorené konto, som zaregistrovaný.

Ak ste registrovaný, neviete sa prihlásiť a vidíte hlášku daný e-mail už existuje, kliknite len na Zabudli ste svoje heslo aj vo vašej mobilnej aplikácii. Vypíšte svoj e-mail, a kliknite na odoslať e-mail.

Na Vašu e-mailovú adresu Vám príde e-mail s možnosťou nastavenia hesla:

Vypíšete 2x nové heslo a kliknete Nastaviť. Môžete sa následne prihlásiť pod novo zvoleným heslom. Pre viac informácii k aplikácii po prihlásení, pokračujte bodom 4.

 

4. Po úspešnej registrácii sa môžete prihlásiť aj v mobilnej aplikácii.

Vo Vašom konte, pokiaľ máte už aktívnu službu Virtuálnej batérie, uvidíte okrem zmlúv a odberných miest aj záložku Služby, kde je prehľad Vašej Virtuálnej batérie.

(Ak služba ešte nie je aktivovaná, čakáme na splnenie technických požiadaviek alebo zaslanie prvých nameraných dát).

 

5. Zobrazí sa vám základný Prehľad služby, kde môžete vidieť aktuálny stav nabitia batérie (po kliknutí vás presmeruje na záložku akumulácia výroby), spotrebovaná energia (po kliknutí vás presmeruje na záložku spotreba) a vyrobená energia (po kliknutí sa dostanete na záložku výroba). 

 

6. Štatistika. V tejto záložke môžete vidieť prehľad vašej výroby (zelený stĺpec), spotreby (červený stĺpec) a maximálne odpočítateľnej spotreby (modrý stĺpec) za mesiac, ktorý si zvolíte.

Maximálne odpočítateľná spotreba - ide o spotrebu, ktorú máte na svojom odbernom mieste v čase, kedy podľa zvoleného programu Green VBattery môžete uplatniť čerpanie prebytkov z virtuálne batérie.

Príklad: Maximálne odpočítateľná spotreba pri programe Premium je spotreba, ktorú má klient v čase od 16:00 h - 8:00 h (pondelok-piatok) a spotreba počas víkendu 0:00-24:00.

Pri službe VBattery MAX a V sa jedná o 100% objemu spotreby za obdobie, ktorý bol nameraný elektromerom.

Práve hodnota v kWh, ktorú ste mali v čase čerpania podľa zvoleného programu, vám bude vo vyúčtovaní uplatnená z virtuálnej batérie (t.j., ušetríte za silovú zložku elektriny a platíte iba distribučné poplatky).

n   

7. Stav nabitia batérie/Akumulácia výroby odzrkadľuje stav nabitia k aktuálnemu dátumu, resp. k dátumu najaktuálnejších dát z OKTE (môže byť meškanie cca 48 hodín). Môžete si navoliť od akého dátumu si chcete prehľad vygenerovať a aj si ho vyexportovať do csv. súboru. Je to priebeh "nabíjania a vybíjania" Vašej Virtuálnej batérie. Pokiaľ dôjde k vyúčtovaniu Vášho cyklu, môžete prehľadne vidieť, ako sa stav Vašej batérie znížil (rovnako, ak si dobijete váš elektromobil prostredníctvom služby GreenCar alebo niekomu darujete prebytky cez GreenShare). 

 

8. Spotrebovaná energia/Spotreba vidíte údaje priebehového merania získaného z OKTE. Je to prakticky elektrina, odobraná zo siete prevádzkovateľa distribučnej sústavy. (v prípade, že máte vlastnú fotovoltickú elektráreň, ide o elektrinu spotrebovanú nad rámec vlastnej vyrobenej elektriny). Viete si prehľad nastaviť podľa dátumu a rozlíšenie na mesiac alebo až 15 min. meranie. 

 

9. Vyrobená energia/Výroba vidíte údaje priebehového merania získaného z OKTE. Jedná sa o nadvýrobu elektriny dodanú do siete prevádzkovateľa distribučnej sústavy, teda vyrobenú elektrinu, ktorú ste v čase výroby nevyužili na vlastnú spotrebu. (z tejto elektriny sa "nabíja" VBattery - virtuálna batéria). Rovnako si môžete nastaviť časové rozhranie ako aj vyexportovať súbor.

 

10. V záložke Transakcie vidíte presun buď prostredníctvom GreenShare alebo GreenCar. Mínusovou položkou sú hodnoty, ktoré vám boli odrátané zo stavu akumulácie, plusovou položkou sú hodnoty, ktoré vám stav dobili (napríklad niekto vám zašle prostredníctvom GreenShare 300 kWh).

 

11. Podľa príslušného programu virtuálnej batérie a veľkosti maximálnej odpočítanej spotreby Vám množstvo kWh odpočítame od Vašej spotreby vo vyúčtovacej faktúre.