Čo sa deje s odpadom, ktorý vzniká pri výrobe bioplynu?

Celý materiál po procese anaerobnej fermentácie, tzv. digestát si od Bioplynky odoberajú poľnohospodári a aplikujú ho do pôdy, čím do nej vracajú čast organiky a dávajú jej "výživu" ktorú potrebuje a ktorá sa z nej vyťaží pri pestovaní. Tym pádom poľnohospodárom klesajú aj náklady na nákup priemyselných hnojív. Digestát je aj oficiálne klasifikovany ako "sekundárny zdroj živín", niekoľkokrát do roka sa z neho robia rozbory a na základe nich sa potom aj určuje aplikačná dávka na 1ha výmery.

🌳🌻🌻🌸