1. CENTRUM POMOCI
  2. Cenníky a dokumenty
  3. Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie č. 0267/2021/E_Ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov_2021

Cenové rozhodnutie 0267_2021_E vydal dňa 4.2.2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie si otvoríte alebo stiahnete po kliknutí na nasledovný link:

Cenové rozhodnutie - dodávka elektriny zraniteľným odberateľom na rok 2021