Cenník zelenej elektriny pre domácnosti, vrátane podpornej energetickej služby ZEM (Zelený energetický manažment) a voliteľných služieb

Cenníky pre domácnosti (dodávka elektriny, virtuálna batéria, GreenCar, GreenShare)

Cenník si môžete otvoriť alebo stiahnuť po kliknutí na nasledovný link: