Cenník zelenej elektriny pre domácnosti, vrátane podpornej energetickej služby ZEM (Zelený energetický manažment) a voliteľných služieb