Cenník zelenej elektriny pre podnikateľov kategórie malý podnik_2023

s ročným odberom menej ako 30 MWh.

Upravený cenník v zmysle Nariadenia vlády č. 19/2023 stanovujúci na obdobie 1.1.2023 až 31.12.2023 maximálne ceny pre dodávku elektriny zraniteľným odberateľom.

 

Cenník si otvoríte alebo stiahnete po kliknutí na nasledovný link:

Cenník 2023 zelenej elektriny pre malé podniky

Cenník v zmysle cenového rozhodnutia ÚRSO č. 0073/2023/E, ktorým úrad schválil na obdobie 1.1.2023 až 31.12.2023 maximálne ceny pre dodávku elektriny zraniteľným odberateľom.

 

Cenník si otvoríte alebo stiahnete po kliknutí na nasledovný link:

Cenník 2023 zelenej elektriny pre malé podniky

Cenník si otvoríte alebo stiahnete po kliknutí na nasledovný link:

Cenník 2022 zelenej elektriny pre malé podniky

Cenník 2021 zelenej elektriny pre malé podniky