Cenník zelenej elektriny pre podnikateľov kategórie malý podnik

s ročným odberom menej ako 30 MWh.

Aktuálny cenník maximálnych cien pre zraniteľných odberateľov - malý podnik

(Cenník si otvoríte alebo stiahnete po kliknutí na nasledovný link:)

Cenník 2024 zelenej elektriny pre malé podniky

Kontaktujte nás na priloženom formulári a zašleme Vám individuálnu ponuku

CHCEM VÝHODNEJŠIU CENU

Staršie cenníky:

Upravený cenník v zmysle Nariadenia vlády č. 19/2023 stanovujúci na obdobie 1.1.2023 až 31.12.2023 maximálne ceny pre dodávku elektriny zraniteľným odberateľom.

(Cenník si otvoríte alebo stiahnete po kliknutí na nasledovný link:)

Cenník 2023 zelenej elektriny pre malé podniky

Cenník 2022 zelenej elektriny pre malé podniky

Cenník 2021 zelenej elektriny pre malé podniky