Cenník zelenej elektriny pre podnikateľov

Cenník platí pre odberateľov s ročným odberom viac ako 30 MWh