Cenník zelenej elektriny pre podnikateľov kategórie sociálny podnik a bytové spoločenstvá_2023

Sociálne podniky v zmysle § 2 písm. k) bodu 5. zákona č. 250/2012 Z. z. a podľa § 3 písm. a) bodu 10.5. zákona č. 251 Bytové spoločenstvá v zmysle § 2 písm. k) bodu 8. zákona č. 250/2012 Z. z. a podľa § 3 písm. a) bodu 10.8. zákona č. 251/2012 Z. z.

Upravený cenník v zmysle Nariadenia vlády č. 465/2022 Z. z stanovujúci na obdobie 1.1.2023 až 31.12.2023 maximálne ceny pre dodávku elektriny zraniteľným odberateľom.

 

Cenník si otvoríte alebo stiahnete po kliknutí na nasledovný link:

Cenník 2023 zelenej elektriny pre sociálne podniky a bytové spoločenstvá

Cenník v zmysle cenového rozhodnutia ÚRSO č. 0073/2023/E, ktorým úrad schválil na obdobie 1.1.2023 až 31.12.2023 maximálne ceny pre dodávku elektriny zraniteľným odberateľom.

 

Cenník si otvoríte alebo stiahnete po kliknutí na nasledovný link:

Cenník 2023 zelenej elektriny pre sociálne podniky a bytové spoločenstvá