Ako u koncového odberateľa „odfiltrujete“ zelenú elektrinu zo Slovenska a z inej krajiny EÚ/EHP?

Ako zelenú elektrinu zo Slovenska označujeme len ten objem, ktorý vykúpime od slovenských výrobcov OZE. Vykúpený objem dostatočne prevyšuje predaj zelenej elektriny, takže neplánujeme dopyt po produkte Greenlogy pokrývať z iných ako slovenských zdrojov.

👍