1. CENTRUM POMOCI
  2. Časté otázky (FAQ)
  3. Všeobecné témy_dodávka zelenej elektriny

Ako správne zaplatiť za dodávku elektriny pre domácnosti?

Dávajte prosím pozor, aby ste pri úhrade mesačných preddavkov alebo vyúčtovacej faktúry použili správne platobné údaje. Tieto nájdete uvedené na každom daňovom doklade (faktúre). Ide hlavne o číslo účtu, variabilný symbol a predovšetkým správnu fakturovanú sumu. Pri platbe preddavkov si trvalý príkaz nastavte na max. 11 opakovaní. Po každom ročnom vyúčtovaní sa Vám môže zmeniť suma preddavku a tak je nutné každých 12 mesiacov skontrolovať a prípadne upraviť platobné údaje.

Greenlogy má nasledovné spôsoby úhrady:

  • Trvalý príkaz / bankový prevod
  • Vklad na účet spoločnosti Greenlogy

Bankové spojenie Greenlogy:

Tatrabanka a.s., IBAN: SK78 1100 0000 0029 4609 6874

👍👍👍👍👍