Ako si v prípade biomasy overujete a garantujete, či ide výhradne o biomasu z odpadu a energetických porastov? Máte kontrolný mechanizmus na to, aby biomasa nepochádzala z ťažby v chránenom území?

Overujeme si to formou vyhlásení od výrobcu elektriny resp. dodávateľa biomasy tak, ako budú títo preukazovať pôvod biomasy regulačnému úradu, tzn. postupom podľa vyhlášky ÚRSO č. 490/2009 Z. z. Zároveň spolupracujeme s renomovanou audítorskou spoločnosťou, ktorá nám s overením pôvodu a splnením podmienok výrobcu pomáha. Nakoľko platná legislatíva predpisuje pre výrobcov z biomasy pravidlá, za ktorých porušenie hrozí sankcia formou odobratia podpory, myslíme si že, ak výrobca splní tieto podmienky je to aj pre Greenlogy dôkaz, že pôvod dreva je v poriadku a elektrinu vyrobenú v takomto zdroji môžeme použiť pre projekt Greenlogy.

🌲🌲🌲🌳🌳🌳