1. CENTRUM POMOCI
  2. Časté otázky (FAQ)
  3. Všeobecné témy_dodávka zelenej elektriny

Ako mám postupovať pri pripojení nového odberného miesta?

Pre pripojenie nového odberného miesta postupujte podľa pokynov prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, v ktorej pôsobnosti sa Vaše odberné miesto nachádza, alebo kontaktujte našu Green linku +421 2 3305 6444 a my Vám pomôžeme jednotlivé kroky zrealizovať.

 

Linky na jednotlivé distribučné spoločnosti podľa regionálnej príslušnosti.

(pozor, ak ste z okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava patríte do pôsobnosti Stredoslovenskej distribučnej a.s. aj napriek tomu, že ste súčasťou Trenčianskeho VÚC a teda geograficky na západnom Slovensku)

 

Stredoslovenská distribučná, a. s.:

https://www.ssd.sk/odberatelia-elektriny/domacnosti/pripojte-sa?page_id=3904

 

Západoslovenská distribučná, a. s.

https://www.zsdis.sk/Uvod/Domacnosti/Nove-pripojenie/Postup-ako-sa-pripojit

 

Východoslovenská distribučná, a. s.

https://www.vsds.sk/edso/domov/odberatelia-elektriny/domacnosti/pripojenie-om/procesy-pripojenia/nove-pripojenie

👨👩👨👩