1. CENTRUM POMOCI
  2. Zmluvy
  3. Zmluvy pre domácnosti_dodávka elektriny a služba ZEM

Informácia o aktuálnom palivovom a energetickom mixe v SR poskytovaná v súvislosti s podpornou energetickou službou ZEM - Zelený energetický manažment pre domácnosti

Palivový a energetický mix vo výrobe elektriny v Slovenskej republike za rok 2022 je nasledovný:

Energetický mix Greenlogy v roku 2022