1. CENTRUM POMOCI
  2. Časté otázky (FAQ)
  3. Všeobecné témy_dodávka zelenej elektriny

Ako mám postupovať, ak som neuhradil/la nedoplatok z vyúčtovacej faktúry, alebo preddavok za dodávku elektriny v lehote splatnosti?

Úhradu je potrebné bezodkladne zrealizovať na účet spoločnosti Greenlogy :

IBAN: SK78 1100 0000 0029 4609 6874

Správnu sumu a variabilný symbol nájdete na faktúre, ktorú sme Vám doručili elektronicky

e-mailom.📧

 

V prípade, že neviete faktúru nájsť, kontaktujte nás prosím na Green linke +421 2 3305 6444.

Včasnou reakciou predídete hrozbe prerušenia dodávky elektriny/plynu.

⏱️⏱️⏱️⏱️⏱️